Rychlý kontakt


Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž

IČ: 70985065
Tel.:573 396 075
E-mail: mszs@skolarymice.cz

Mateřská škola (informace)
Tel.: 775 726 544

Kontaktní osoba
Mgr. Pátková Hana - ředitelka

Naše úspěchy

škola

Karolína Machýčková

10.7.2019

Naše žákyně 5. ročníku získala 3. místo v liteární soutěži, kterou pro celý mikroregion pořádala 2. ZŠ Holešov. Kája zpracovala povídku na téma Kdyby věci uměly mluvit. Blahopřejeme!

Mgr. Hana Pátková

 škola

Ocenění paní ředitelky Hany Pátkové

9.4.2019

V úterý 2. dubna 2019 převzala paní ředitelka ocenění v Uherském Brodu za významný přínos ve vzdělávání ve školství Zlínského kraje. Předávání se zúčastnili i hosté paní ředitelky, a to paní zástupkyně Leona Rousová a pan starosta Martin Bartík. V rozhovoru paní ředitelka uvedla, že toto ocenění vnímá jako ocenění celého pedagogického sboru ve škole.

 škola

Poznej a chraň

28.3.2019

V úterý 26.3. se dvě družstva z naší školy zúčastnily okresního kola v přírodovědné soutěži Poznej a chraň, kterou pořádalo Ekocentrum Čtyřlístek. Soutěž se skládala z testu, osmisměrky a poznávání jednotlivých rostlin. Celkem se soutěže túčastnilo 13 družstev z celého okresu a naše dvě družstva obsadila celkově 4. a 5.místo. 

Složení družstev: Adam Vals, Adam Petržela, David Nesvadba

Blanka Přikrylová, Lucie Petrželová, Adéla Matyášová

Z umístění máme velikou radost, jelikož vzhledem k vysoké nemocnosti jsme jedno družstvo skládali těsně před odjezdem do Tymy, kde se celá akce konala. Děkuji žákům i paní učitelce Hradilové za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Hana Pátková, ŘŠ

 škola

celostátní soutěž Sedmikvítek

18.3.2019

V sobotu 16.3. jsme se zúčastnili spolu s pozvanými dětmi, které postoupily do celostátního kola výtvarné soutěže, slavnostního vyhlášení vítězů. 16 dětí a žáků z naší školy postoupilo až do zmíněného republikového finále a byli jsme velmi zvědaví, zda si odneseme i nějaké to ocenění. 

Zde jsou výsledky:

Mateřská škola: 

2. místo - výtvarka - Natálie Hudousková

1.místo -keramika -  kolektiv MŠ

3. místo - keramika- Anna sedláčková a Natálie Hudousková

 

Základní škola:

1.místo- výtvarka - Zuzana Nehodová

2. místo- výtvarka - Blanka Přikrylová

3. místo - výtvarka - Ela Kaňová

 

1. místo - keramika - Amélie Janečková, Zuzana Nehodová

 

Jelikož se jedná o veliký úspěch, blahopřejeme všem nejen oceněným, ale také všem, kteří postoupili až do celostátního finále. Poděkování patří také všem vyučujícím, které se na tomto úspěchu podílely.

Mgr. Hana Pátková, ŘŠ

 škola

Odznak všestrannosti olympijských vítězů

8.11.2018

12.9. jsme se zúčastnili Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, které pořádala 2. ZŠ Holešov. Naši žáci prokázali své skvělé sportovní dovednosti v pěti disciplínách a naší nejlepší sportovkyní byla Lucka P., která skončila celkově na 5.místě z 46 dívek, přičemž ve skocích přes švihadlo získala 1.místo. Naším nejpepším sportovcem byla Adam V., který celkově obsadil 7.místo z 57 zúčastněných, přičemž jeho nejlepší disciplína byly sedy-lehy, kde získal 2.místo. Pochvalu si zaslouží i ostatní sportovci: Vojta K.,Adam P.,Adéla M. a Barbora P., kteří se v silné konkurenci rozhodně neztratili.