Rychlý kontakt


Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž

IČ: 70985065
Tel.:573 396 075
E-mail: mszs@skolarymice.cz

Mateřská škola (informace)
Tel.: 775 726 544

Kontaktní osoba
Mgr. Pátková Hana - ředitelka

Naše úspěchy

škola

Bavíme se s angličtinou - desátý ročník

23.7.2019

V tomto jubilejním ročníku prokázala nejlepší znalosti, pohotovost v komunikaci a reakci na daná témata naše žačka 4. ročníku Adélka Matyášová. Za pátý ročník nás reprezentoval Adam Vals a ten si také odnesl velkou chválu od naší poroty. 

 škola

Karolína Machýčková

10.7.2019

Naše žákyně 5. ročníku získala 3. místo v liteární soutěži, kterou pro celý mikroregion pořádala 2. ZŠ Holešov. Kája zpracovala povídku na téma Kdyby věci uměly mluvit. Blahopřejeme!

Mgr. Hana Pátková

 škola

Ocenění paní ředitelky Hany Pátkové

9.4.2019

V úterý 2. dubna 2019 převzala paní ředitelka ocenění v Uherském Brodu za významný přínos ve vzdělávání ve školství Zlínského kraje. Předávání se zúčastnili i hosté paní ředitelky, a to paní zástupkyně Leona Rousová a pan starosta Martin Bartík. V rozhovoru paní ředitelka uvedla, že toto ocenění vnímá jako ocenění celého pedagogického sboru ve škole.

 škola

Poznej a chraň

28.3.2019

V úterý 26.3. se dvě družstva z naší školy zúčastnily okresního kola v přírodovědné soutěži Poznej a chraň, kterou pořádalo Ekocentrum Čtyřlístek. Soutěž se skládala z testu, osmisměrky a poznávání jednotlivých rostlin. Celkem se soutěže túčastnilo 13 družstev z celého okresu a naše dvě družstva obsadila celkově 4. a 5.místo. 

Složení družstev: Adam Vals, Adam Petržela, David Nesvadba

Blanka Přikrylová, Lucie Petrželová, Adéla Matyášová

Z umístění máme velikou radost, jelikož vzhledem k vysoké nemocnosti jsme jedno družstvo skládali těsně před odjezdem do Tymy, kde se celá akce konala. Děkuji žákům i paní učitelce Hradilové za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Hana Pátková, ŘŠ

 škola

celostátní soutěž Sedmikvítek

18.3.2019

V sobotu 16.3. jsme se zúčastnili spolu s pozvanými dětmi, které postoupily do celostátního kola výtvarné soutěže, slavnostního vyhlášení vítězů. 16 dětí a žáků z naší školy postoupilo až do zmíněného republikového finále a byli jsme velmi zvědaví, zda si odneseme i nějaké to ocenění. 

Zde jsou výsledky:

Mateřská škola: 

2. místo - výtvarka - Natálie Hudousková

1.místo -keramika -  kolektiv MŠ

3. místo - keramika- Anna sedláčková a Natálie Hudousková

 

Základní škola:

1.místo- výtvarka - Zuzana Nehodová

2. místo- výtvarka - Blanka Přikrylová

3. místo - výtvarka - Ela Kaňová

 

1. místo - keramika - Amélie Janečková, Zuzana Nehodová

 

Jelikož se jedná o veliký úspěch, blahopřejeme všem nejen oceněným, ale také všem, kteří postoupili až do celostátního finále. Poděkování patří také všem vyučujícím, které se na tomto úspěchu podílely.

Mgr. Hana Pátková, ŘŠ