Rychlý kontakt


Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž

IČ: 70985065
Tel.:573 396 075
E-mail: mszs@skolarymice.cz

Mateřská škola (informace)
Tel.: 775 726 544

Kontaktní osoba
Mgr. Pátková Hana - ředitelka

Naše úspěchy

škola

Země očima dětí a fantazie 2019

27.9.2019

Naše škola se zúčastnila mezinárodní výtvarné vvýstavy Země očima dětí a fantazie 2019, kde v kategorii 7-9 let získal

1. místo Tobiáš Janečka s prací nazvanou "Skřítek" a v kategorii 10-12 let získala

 

3. místo Veronika Onderková s prací nazvanou " Přichází jaro". Ocenění žáci pracovali pod vedením paní učitelek P.Přikrylové a H. Pátkové.

 

Mgr. Hana Pátková, ŘŠ

27.9.2019

 škola

Bavíme se s angličtinou - desátý ročník

23.7.2019

V tomto jubilejním ročníku prokázala nejlepší znalosti, pohotovost v komunikaci a reakci na daná témata naše žačka 4. ročníku Adélka Matyášová. Za pátý ročník nás reprezentoval Adam Vals a ten si také odnesl velkou chválu od naší poroty. 

 škola

Karolína Machýčková

10.7.2019

Naše žákyně 5. ročníku získala 3. místo v liteární soutěži, kterou pro celý mikroregion pořádala 2. ZŠ Holešov. Kája zpracovala povídku na téma Kdyby věci uměly mluvit. Blahopřejeme!

Mgr. Hana Pátková

 škola

Ocenění paní ředitelky Hany Pátkové

9.4.2019

V úterý 2. dubna 2019 převzala paní ředitelka ocenění v Uherském Brodu za významný přínos ve vzdělávání ve školství Zlínského kraje. Předávání se zúčastnili i hosté paní ředitelky, a to paní zástupkyně Leona Rousová a pan starosta Martin Bartík. V rozhovoru paní ředitelka uvedla, že toto ocenění vnímá jako ocenění celého pedagogického sboru ve škole.

 škola

Poznej a chraň

28.3.2019

V úterý 26.3. se dvě družstva z naší školy zúčastnily okresního kola v přírodovědné soutěži Poznej a chraň, kterou pořádalo Ekocentrum Čtyřlístek. Soutěž se skládala z testu, osmisměrky a poznávání jednotlivých rostlin. Celkem se soutěže túčastnilo 13 družstev z celého okresu a naše dvě družstva obsadila celkově 4. a 5.místo. 

Složení družstev: Adam Vals, Adam Petržela, David Nesvadba

Blanka Přikrylová, Lucie Petrželová, Adéla Matyášová

Z umístění máme velikou radost, jelikož vzhledem k vysoké nemocnosti jsme jedno družstvo skládali těsně před odjezdem do Tymy, kde se celá akce konala. Děkuji žákům i paní učitelce Hradilové za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Hana Pátková, ŘŠ