Rychlý kontakt


Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž

IČ: 70985065
Tel.:573 396 075
E-mail: mszs@skolarymice.cz

Mateřská škola (informace)
Tel.: 775 726 544

Kontaktní osoba
Mgr. Pátková Hana - ředitelka

Akce školy

Nejbližší akce ve spolupráci s obcí

2.10.2019

Vážení rodiče,

nejbližší akce školy ve spolupráci s obcí naleznete v sekci Dokumenty.

Mgr. Hana Pátková, ŘŠ



složení školské rady

4.9.2019

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že za pana Přikryla do školské rady byli navrženi dva kandidáti. Celkem bylo rozdáno 41 volebních lístků, vráceny byly všechny a všechny také byly platné. Jako svého druhého zástupce za rodiče jste si zvolili kandidátku č. 1 - paní Janečkovou Faciníkovou.

Nynější složení školské rady:

za  obec: Ing. Bártík a paní Zlámalová, za rodiče: pan Kaňa a paní Janečková Faciníková, za školu: paní Leona Rousová a Mgr. Petra Hradilová.

Dle platné legislativy ředitelé nemohou být členové školské rady, ale pravidelně se zasedání školské rady účastní.

Mgr. Hana Pátková, ředitelka školy 



zahájení školního roku

3.9.2019

V pondělí 2.9.2019 jsme společně s žáky a rodiči zahájili nový školní rok. Děti přivítal také pan starosta a paní Zlámalová z Obce Rymice. Všichni přejeme jak novým prváčkům, tak také všem dalším žákům, aby ten následující školní rok byl příjemný, úspěšný a abychom společně vše dobře zvládli. Rodičům přejeme klidné nervy a ujištění, že když něco nejde hned, určitě to půjde postupně a společně se dobereme kýženého výsledku. 

Mgr. Hana Pátková, ŘŠ



Výročí školy

25.6.2019

Vážení rodiče,

jak již určitě víte, v pátek 28.6.2019 od 16:00 hod. proběhnou oslavy k výročí školy.

Program: 

1. uvítání hostů, úvodní slovo- ředitelka školy, starosta obce, pan kronikář

2. pasování prváčků a vyřazování páťáků

3. program MŠ a ZŠ

4. vystoupení žáků ZUŠ

5. knihovna- p. Zakopalová

K poslechu a tanci budou hrát KMO3.

Škola bude otevřena v pátek od 10:00 - 16:00 hod., v sobotu od 9:00 - 12:00 hod.

Otevření Tvrze s výstavou prací bude upřesněno - problém na straně muzea.

Mgr. Hana Pátková, ŘŠ



Přijetí k předškolnímu vzdělávání

20.5.2019

Vážení rodiče,

tabulka s registračními čísly přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání naleznete v sekci Dokumenty.

Žádám Vás, abyste ve středu 22.5.2019 od 9:00 - 11:30 hod. přišli podepsat Rozhodnutí o přijetí do ředitelny školy.

Mgr. Hana Pátková, ŘŠ