Rychlý kontakt


Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž

IČ: 70985065
Tel.:573 396 075
E-mail: mszs@skolarymice.cz

Mateřská škola (informace)
Tel.: 775 726 544

Kontaktní osoba
Mgr. Pátková Hana - ředitelka

Akce školy

Změna dodavatele stravy

6.6.2018

Vážení rodiče,

 oznamuji Vám změnu v dodavateli školního stravování. S účinností od 1.9. 2018 bude školní stravování v naší škole zajišťovat Mateřská škola Sluníčko, Havlíčkova 1409, Holešov,(vedoucí školní jídelny: paní Alena Ševčíková, kontakt: 573 399 682). Tato změna byla nevyhnutelná vzhledem k nespokojenosti se stravováním v tomto školním roce nejen u zaměstnanců školy, ale také přibývalo nespokojených z řad žáků a rodičů.

Informace o cenách stravného najdete v sekci Dokumenty.

Povolení k inkasu je třeba si založit nejpozději v srpnu, jelikož v tomto měsíci bude stržena záloha na září.  Vyplněné přihlášky odevzdejte ve škole do 15. června, předám je paní Ševčíkové.

Bude také platit dosavadní pravidlo, že rodiče žáků ZŠ si sami odhlašují dítě a také přihlašují (telefonicky) po nepřítomnosti u vedoucí školní jídelny.

Rodiče dětí MŠ odhlašují dítě ve školní jídelně, ale přihlašují (telefonicky, SMS) na číslo mateřské školy.: 775 726 544.

Co se týče svačin v základní škole, je to v jednání, budu Vás informovat, až se konkrétně s dodavatelem domluvíme.

Mgr. Hana Pátková, ŘŠPřijetí k předškolnímu vzdělávání

14.5.2018

Vážení rodiče, 

seznam dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání, najdete v sekci dokumenty.

Mgr. Hana Pátková,řed.školyzápis ZŠ a MŠ

28.3.2018

Termín zápisu do 1. ročníku základní školy je stanoven na 3. dubna 2018 od 15:00 - 17:30 hod. S sebou přineste Váš občanský průkaz a rodný list dítěte pro kontrolu údajů.Nejdříve si prosím vyzvedněte v ředitelně pořadové číslo dítěte. Zápis se uskuteční v I. třídě pod vedením Mgr. Přikrylové.

 

Zápis do předškolního vzdělávání (MŠ) proběhne 9. května 2018 od 15:00 - 17:30 hod. Bližší informace získáte na informativní schůzce dne 24.4.2018 v 15:00 hod. v místnosti MŠ, kde si vyzvednete i žádosti k přijetí dítěte. V den zápisu je nutno doložit povinné očkování (součást žádosti), dále  přineste Váš občanský průkaz a rodný list dítěte pro kontrolu údajů.

 

Mgr. Hana PátkováÚterky s rodiči

31.1.2018

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že máte možnost se svými dětmi (ještě nepřijatými do MŠ) navštěvovat každé úterý od 14:45 - 15:45 hod. naši MŠ.

Mgr. Hana Pátková, ŘŠTřídní schůzky

18.1.2018

Vážení rodiče, v úterý 23.1. od 15:30 proběhnou třídní schůzky. Součástí bude i účast paní Jolany Knobové - soukromé hygieničky.

Mgr. Hana Pátková