Rychlý kontakt


Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž

IČ: 70985065
Tel.:573 396 075
E-mail: mszs@skolarymice.cz

Mateřská škola (informace)
Tel.: 775 726 544

Kontaktní osoba
Mgr. Pátková Hana - ředitelka

Akce školy

Návštěva u Křížů

31.10.2011

Dne 5. října 2011 jsme s dětmi z naší MŠ v Rymicích využili pozvání manželů Křížových a navštívili jejich hospodářství.

Děti se na vycházku velmi těšily, zvláště když Matýsek oznámil, že nedávno k jejich zvířatům přibyla i koza. Když jsme přišli k brance, z dálky již nás vítaly svým kejháním husy, natahovaly zvědavě dlouhé krky a na veselé pokřikování dětí odpovídaly zlověstným syčením. Pak se odkolébaly ke svému rybníčku, ťapaly v blátě a zobákem občas zalovily pod hladinou vody. Děti viděly i mladé husokačeny, největší atrakcí však byla koza. Obývá dřevěný příbytek v rohu dvora, kde to vonělo novými dřevěnými prkny a čerstvým senem. Na zemi leželo několik kousků mrkve a Matýsek přidal dlouhý seznam všech pochoutek, které má jejich koza ráda. Kozu větší počet malých návštěvníků nevyvedl z rovnováhy a nechala se klidně pohladit. Na dvoře děti nemohly bez povšimnutí minout dřevěnou věž se skluzavkami, kterou Křížovi postavili pro jejich Honzíka a Matýska.

Děti odcházely ze dvora plného zvířat nadšeny a manželům Křížovým patří dík za zpestření našich vycházek.Den pro zdraví

31.10.2011

V naší škole klademe velký důraz na rozvoj zdravého způsobu života.K tomu směřuje také většina našich aktivit. Jednou z nich byla beseda o dentální hygieně, která proběhla dne 19. 10., kdy nás navštívily odborné pracovnice ze stomatologického centra UNIDENT ve Zlíně, zubní lékařka s dentální hygienistkou a  asistentkou. Beseda byla určena hlavně rodičům, kteří přijali naše pozvání.  Zubní lékařka pak prohlédla všem dětem zoubky. Děti tuhle prohlídku přijaly velmi dobře. Po prohlídce bylo pro děti připraveno zajímavé povídání a praktická ukázka, jak pečovat o své zoubky. Vyzkoušely si čištění velkých zubů stejně velkým zubním kartáčkem a bylo to pro ně velmi zábavné. Potom si všechny samy na sobě vyzkoušely, jak si správně čistit zoubky. Za dobrou spolupráci dostaly všechny děti diplom a omalovánky. O zajímavé a cenné informace nebyly ochuzeny ani děti ze základní školy. I u nich proběhla beseda a kontrola zoubků. Všechny naše děti byly pochváleny za pěkné chování. Akce byla velmi zdařilá a doufáme, že se nám takový „ Den pro zdraví“ podaří zajistit i příště.Praha - vlastivědný výlet

31.10.2011

V úterý 11.10. 2011 se konal vlastivědný výlet do Prahy pro žáky čtvrtého a pátého ročníku. Využili jsem akci ČD-děti na výlet, v rámci které získali jízdenku za zvýhodněnou cenu. V Praze byla zajištěna průvodkyně, která s námi prošla (s výkladem a pracovním listem pro děti) areál Pražského hradu, Katedrálu sv. Víta, Baziliku sv. Jiří, Valdštejnský palác a okruh končil ve Zlaté uličce.

Následně jsme se sami procházkou  vydali přes Karlův most na Václavské náměstí. Nezapomněli jsme využít  i místní dopravní prostředek - metro, které k hlavnímu městu neodmyslitelně patří.EKOHRÁTKY

31.10.2011

Součástí školní družiny bude pro školní rok 2011-2012 ekologická výchova, kterou nám zajistí ŠIPKA z Kroměříže. Výuka bude probíhat 1x měsíčně, každé třetí úterý v měsíci. Celkem 10 setkání.

Ekologický zájmový kroužek EKOhrátky je blok ekologického a přírodovědného charakteru, který se snaží v dětech vzbudit touhu poznávat přírodu. Náplní jsou zejména praktické činnosti, tvořivé aktivity  a hry, prožitková výchova, smyslové vnímání, dramatická výchova  a hry podněcující spolupráci. Obohacuje  učivo o ekologickou a environmentální problematiku, napomáhá odhalovat vzájemné vztahy a souvislosti, klade důrazna mezipředmětový přístup k dané tematice.Štafetový běh Rymicemi 2011

31.10.2011

Dne 27. září 2011 naše škola pořádala již 4. ročník štafetového běhu Rymicemi. Můžeme říci, že každoroční běhání obcí se stalo již tradicí. Jako každý rok, tak i letos se sešlo hodně závodníků v netradičních převlecích. Z celého množství účastníků běhu jsme vytvořili 7. družstev. Běhu se zúčastnilo několik věkových kategorií. Dětí z mateřské školy, které běhaly se svými maminkami, žáci naší školy, rymická mládež a „kluci v akci“ – starší páni. Všichni závodníci běhali, nač jim síly stačily a vyplatilo se to. Každý si po pěkném umístění odnesl sladkou cenu a vítězné družstvo také malou drobnost. Letošní běh se opět vydařil, nejen krásným počasím, ale také dobrou náladou všech zúčastněných.