Rychlý kontakt


Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž

IČ: 70985065
Tel.:573 396 075
E-mail: mszs@skolarymice.cz

Mateřská škola (informace)
Tel.: 775 726 544

Kontaktní osoba
Mgr. Pátková Hana - ředitelka

Akce školy

Praha - vlastivědný výlet

31.10.2011

V úterý 11.10. 2011 se konal vlastivědný výlet do Prahy pro žáky čtvrtého a pátého ročníku. Využili jsem akci ČD-děti na výlet, v rámci které získali jízdenku za zvýhodněnou cenu. V Praze byla zajištěna průvodkyně, která s námi prošla (s výkladem a pracovním listem pro děti) areál Pražského hradu, Katedrálu sv. Víta, Baziliku sv. Jiří, Valdštejnský palác a okruh končil ve Zlaté uličce.

Následně jsme se sami procházkou  vydali přes Karlův most na Václavské náměstí. Nezapomněli jsme využít  i místní dopravní prostředek - metro, které k hlavnímu městu neodmyslitelně patří.EKOHRÁTKY

31.10.2011

Součástí školní družiny bude pro školní rok 2011-2012 ekologická výchova, kterou nám zajistí ŠIPKA z Kroměříže. Výuka bude probíhat 1x měsíčně, každé třetí úterý v měsíci. Celkem 10 setkání.

Ekologický zájmový kroužek EKOhrátky je blok ekologického a přírodovědného charakteru, který se snaží v dětech vzbudit touhu poznávat přírodu. Náplní jsou zejména praktické činnosti, tvořivé aktivity  a hry, prožitková výchova, smyslové vnímání, dramatická výchova  a hry podněcující spolupráci. Obohacuje  učivo o ekologickou a environmentální problematiku, napomáhá odhalovat vzájemné vztahy a souvislosti, klade důrazna mezipředmětový přístup k dané tematice.Štafetový běh Rymicemi 2011

31.10.2011

Dne 27. září 2011 naše škola pořádala již 4. ročník štafetového běhu Rymicemi. Můžeme říci, že každoroční běhání obcí se stalo již tradicí. Jako každý rok, tak i letos se sešlo hodně závodníků v netradičních převlecích. Z celého množství účastníků běhu jsme vytvořili 7. družstev. Běhu se zúčastnilo několik věkových kategorií. Dětí z mateřské školy, které běhaly se svými maminkami, žáci naší školy, rymická mládež a „kluci v akci“ – starší páni. Všichni závodníci běhali, nač jim síly stačily a vyplatilo se to. Každý si po pěkném umístění odnesl sladkou cenu a vítězné družstvo také malou drobnost. Letošní běh se opět vydařil, nejen krásným počasím, ale také dobrou náladou všech zúčastněných.