Rychlý kontakt


Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž

IČ: 70985065
Tel.:573 396 075
E-mail: mszs@skolarymice.cz

Mateřská škola (informace)
Tel.: 775 726 544

Kontaktní osoba
Mgr. Pátková Hana - ředitelka

Informace pro rodiče

Otevření školy

23.4.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k nejasnostem k otevření školy ( organizace výuky, personální zabezpeční - rizikové skupiny, hygienické zabezpečení aj.), vás žádám ještě k trpělivosti a jakmile MŠMT upřesní podmínky, okamžitě vás budu informovat o dalším postupu. Domnívám se, že během příštího týdne by už mohlo padnout konečné rozhodnutí. Pak bych vás požádala o informaci, které děti by zůstaly do konce školního roku v domácím vzdělávání, a které by nastoupily do školy. Také bych vás informovala o režimu výuky ve škole. Co se týká školy v přírodě, konečné rozhodnutí ( s ohledem na vyjádření KHS) padne do 9.5.2020.

Děkuji za pochopení a doufám, že se společně ještě do konce školního roku setkáme osobně.

Mgr. Hana Pátková, ŘŠInformace ze 3.ZŠ - přestup žáků na druhý stupeň

20.4.2020

Vážení rodiče,
vzhledem k vývoji epidemiologické situace  v České republice  upřesňujeme informace pro zájemce o studium na 3. Základní škole Holešov - žáky budoucího 6. ročníku. Veškeré informace k přijímacím zkouškám do třídy s rozšířenou výukou jazyka anglického či žádost o přestup do běžné třídy  naleznete na webu 3. Základní školy Holešov  http://www.3zshol.cz/1920_057.html    

S případnými dotazy se můžete telefonicky obracet na kancelář školy v pracovní dny vždy od 8 do 10 hodin.

S přáním pěkného dne.

 

Mgr. Gabriela Kovářová

zástupkyně ředitele

3. Základní škola Holešov

Družby 329

769 01 Holešov

 

Tel.    573 503 150

Mob. 731 572 696Informace z MŠ

14.4.2020

Vážení rodiče,

 v pondělí od 12:00 - 13:00 hod. Vám bude paní učitelka Rousová vydávat sešity - Metoda dobrého staru               ( předškoláci), aby si děti mohly postupně plnit úkoly. Zvoňte na zvonek - ředitelka školy - u hlavního vchodu do ZŠ.

Mgr. Hana Pátkovápřijetí do základního vzdělávání - tabulka přijatých žáků 2020/2021

14.4.2020

Tabulka přijatých dětí do základního vzdělávání na školní rok 2020/2021

                                                                                                           

 

 

 

Přijetí ZŠ

ZŠ-1/2020

přijetí

ZŠ-2/2020

přijetí

ZŠ-3/2020

přijetí

ZŠ-4/2020

přijetí

ZŠ-5/2020

přijetí

ZŠ-6/2020

přijetí

ZŠ-7/2020

přijetí

Tato tabulka nemusí být konečná, z důvodu pouzení školní zralosti PPP (až budou pracovat) u dvou žáků.

Mgr. Hana Pátková, řed. školy

 

Rymice, 14.4.2020

 Velikonoce

8.4.2020

Vážení rodiče, milé děti, 

v pátek 10.4. v pondělí 13.4. nebude probíhat výuka přes Skype, jelikož jsou státní svátky.

Výuka, která měla být v pondělí, bude přesunuta na úterý 14.4., a to na stejné časy. Žádám ještě žáky 4. ročníku, kteří neodevzdali pracovní listy za uvedené týdny, aby tak učinili a vhodili je do schránky u školy.

Přeji Vám všem příjemné Velikonoce, a i když budou jiné než obvykle, snad si užijeme sluníčka a alespoň krátkých vycházek. Také Vám přeji spoustu pohody a klidu, spoustu úsměvů a žádné stresy, protože ty nejčastěji bývají příčinou našich neduhů.

Tak ať jsme všichni zdraví.

Mgr. Hana Pátková