Rychlý kontakt


Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž

IČ: 70985065
Tel.:573 396 075
E-mail: mszs@skolarymice.cz

Mateřská škola (informace)
Tel.: 775 726 544

Kontaktní osoba
Mgr. Pátková Hana - ředitelka

Akce školy

Informace k přijetí žádosti do předškolního vzdělávání

14.4.2020

Vážení rodiče,

veškeré informace, týkající se přijetí žádostí do předškolního vzdělávání, naleznete v sekci Dokumenty.

Mgr. Hana Pátková,ŘŠkonzultace na Skypu

31.3.2020

Vážení rodiče,

v sekci Informace pro rodiče se seznamte s úpravami konzultací na Skypu.

Mgr. Hana Pátková, ŘŠInformace k zápisu do ZŠ

24.3.2020

Vážení rodiče,

informace k zápisu do ZŠ najdete v sekci Dokumenty. Pro rodiče, kteří nemají dítě v naší MŠ a chtěli by dítě do ZŠ zapsat, je v sekci Dokumenty naskenovaný Dotazník pro rodiče, který slouží jako zápisní lístek.

Mgr. Hana Pátková, ŘŠpřerušení provozu MŠ

17.3.2020

Vážení rodiče, v sekci dokumenty najdete oznámení pana starosty o přerušení provozu MŠ a to až do odvolání. Potvrzení pro zaměstnavatele předám na obec, kde si je budete moci v pondělí v odpoledních hodinách a ve středu dopoledne vyzvednout. V případě dotazu volejte na mobil školy 775 726 544, popř. využijte školní email:mszs@skolarymice.cz, aktuální informace získáte i na webových stránkách: w.w.w.skolarymice.cz.

Pokud budete mít soukromý dotaz, v úterý 24.3. budu ve škole, a to v čase od 8:00 - 10:00 hod.

Přeji nám všem spoustu optimismu, zdraví a pevnou víru, že vše zdárně zvládneme.

Mgr. Hana Pátková, ŘŠ

 zrušení konzultačních hodin pro rodiče a zpráva o MŠ

16.3.2020

Vážení rodiče,

Vzhledem k nastalé situaci – zákaz volného pohybu v České republice, jsou dnešní konzultační hodiny pro rodiče zrušeny. Prosím, sledujte i nadále naše webové stránky w.w.w.skolarymice.cz.

 

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo Obce Rymice i nadále trvá na provozu MŠ, žádám všechny rodiče, aby zvážlili nutnost pobytu svého dítěte v předškolním vzdělávání. K této informaci nás vede epidemiologické opatření - omezení volného pohybu osob v ČR. Také důrazně upozorňuji rodiče, že dítě, které bude vykazovat byť i drobné známky nachlazení (rýma, kašel) nebude do MŠ  přijato ( Pokyn Krajské hygienické stanice).

Současně žádám všechny rodiče, aby nevstupovali do prostor MŠ - herna, třída, ale předali své dítě ve dveřích paní učitelce.

Děkuji za pochopení

Mgr. Hana Pátková, ředitelka školy