Rychlý kontakt


Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž

IČ: 70985065
Tel.:573 396 075
E-mail: mszs@skolarymice.cz

Mateřská škola (informace)
Tel.: 775 726 544

Kontaktní osoba
Mgr. Pátková Hana - ředitelka

Akce školy

Noc s Andersenem

7.4.2014

Již pátý rok usínaly děti na narozeniny světoznámého pohádkáře Hanse Christiana Andersena i v Základní škole a Mateřské škole v Rymicích. V letošním roce jsme si připomněli nejen tohoto spisovatele, ale především historické události, které nejsou příliš známé ani samotným rymickým občanům. Renesanční tvrz v Rymicích patří mezi nemnoho podobných dochovaných objektů u nás a byla postavena ve 14. století. Ve svém vlastnictví ji držel i jeden z nejznámějších českých šlechticů, a to Albrecht z Valdštejna. Ten si roku 1609 vzal za manželku moravskou šlechtičnu,  dědičku panství Lukova, Vsetína a Rymic paní Lukrécii Nekešovnu z Landeka. Od smrti paní Lukrécie  uběhlo právě 400 let, a proto jsme na její počest  připravili ve spolupráci s Mgr. Mullerovou, pracovnicí Muzea Kroměříž, renesanční odpoledne. Taneční a dramatické vystoupení nacvičili naši bývalí žáci jak pro veřejnost, tak i pro své spolužáky z místní školy, kteří tvrz navštívili společně před setměním. Po prohlídce sklepení pod tvrzí jsme všichni odešli zpět do školy, kde nás už čekaly detektivní zápletky s komisařem Vrťapkou. A v závěru večera jsme se dočkali i samotného mistra Andersena, který nám na dobrou noc  přečetl úryvek z knihy O Vendulce a drakovi. Výborně jsme se všichni vyspali a v sobotu ráno, po společné snídani, jsme se vydali do svých domovů s pocitem příjemně stráveného času a obohaceni nevšedními zážitky. 120.výročí školy

26.6.2013

Sobota 22. června byla pro nás vskutku významný den, na který jsme se již dlouho poctivě připravovali. V tento den jsme totiž neslavili jen výše zmíněné výročí, ale také 40 let od vzniku naší mateřské školy. Není tedy divu, že do programu k oslavám se zapojily jak děti z mateřské školy, tak žáci školy základní. Abychom to všechno zvládli, bylo zapotřebí i zvýšeného úsilí ze strany obce, která zajistila občerstvení, prostory, propagační materiály a pozvala i předchozí pracovníky školy. Nejvíce nás potěšila účast paní učitelky Koblihové, která i přes úctyhodný věk byla velmi příjemnou společnicí a jak bylo vidět ze zájmu jejich bývalých žáků i ve své době oblíbenou „kantorkou“.

Velmi si ceníme slov rymických občanů, kteří nám poděkovali za odvedenou práci a jak zaznělo i z některých úst pamětníků i za záchranu rymické školy.

Chtěla bych poděkovat především všem paní učitelkám za vysoké osobní nasazení při zajištění této důležité akce. Také naše nepedagogické pracovnice zajistily, aby nás škola důstojně reprezentovala a zato jim patří také můj velký dík.

A protože nastává čas prázdnin a dovolených, chci Vám všem popřát hodně sluníčka, pohody a zdraví v následujících měsících.  Uvidíme se zase v pondělí 2. září v 8:00 hod. V případě potřeby využijte                   e-mailového kontaktu, jinak nastupujeme do práce v pondělí 26. srpna v 8:00 hod.Projektový den: Ukaž, jak vidíš internet

26.3.2013

http://www.saferinternet.cz/data/pictures_items/podporujeme-SID-300_th.png

 

 

 

Ve čtvrtek 21.března 2013 se v naší škole konal další projektový den s názvem: Ukaž, jak vidíš internet. Součástí tohoto dne byla beseda s paní učitelkou Janíkovou o kyberšikaně, pravidlech používání internetu, praktického příběhu, který se může stát komukoliv z žáků. Dále jsme využili nabídky soutěže "Ukaž, jak vidíš internet" . Žáci 1. až 4. ročníku  kreslili výkresy do výtvarné kategorie soutěže a žáci 5.ročníku vymýšleli příběhy do soutěže literární. Tyto práce do soutěže odešleme na začátku měsíce dubna. Pozvali jsem si i hosta

( civilní zaměstnanec policejní školy Holešov, který se zabývá počítači a problematikou s internetem spojenou), který s žáky besedoval na téma  hrozby sociálních sítí. V besedě využil svou prezentaci na  interaktivní tabuli a nabídnul žákům stránku ALIK.CZ,která je zřízena dětem jejich věku.

K tomuto projektu a zapojení do soutěže nás inspirovala nabídka Národního centra bezpečnějšího internetu spolu se sdružením linky bezpečí.

 

Informace k soutěži lze nalézt na následujících webových stránkách:

Plakát k soutěži i pravidla na www.linkabezpeci.cz v sekci Soutěž.
 

http://www.saferinternet.cz/aktivity-projektu/safer-internet-day/sid-2013

 

 

 Africké bubnování

21.3.2013

Dne 20. března naši školu navštívili hudebníci Radek a Lukáš z občanského sdružení Rytmus pro život, kteří si pro naše děti připravili zážitkové bubnování. Program byl postaven na pricipech vzájemného naslouchání, upevňování sociálních vztahů v jednotlivých skupinách (MŠ a ZŠ) a v neposlední řadě vede i klásce k hudbě.

Natálka a Simonka sepsaly odpovědi na anketní otázku Jak se Ti líbilo včerejší bubnování ? A zde jsou některé z odpovědí:

Simona K.:  Mně se to móóóc líbilo, hlavně ta jejich písnička, ta byla super!

Natálie M.: Včerejší vystoupení s bubny se mi dokonale líbilo. I ta pointa s jejich bavením byla neskutečná. Zvuky i hudba super.

Tomáš O.: Mně se to líbilo.

Filip K.: Bubnování se mi líbilo, ale bolely mě ruce.

Václav Z.: Moc se mi to líbilo.

Josef M.: Líbilo se mi to a chtěl bych to vidět a slyšet jseště jednou.

Radim A.: Výborný! Chtěl bych to zažít ještě jednou.

Marek M.: Bylo to super.

Michaela P.: Mně se to moc líbilo.

Jakub O.: Mně se tam nejvíc líbily bubny.

Adriana D.: Nejvíc se mi líbila ta písnička na konci.

Klaudie k.: Nejvíc se mi líbily bubny a písnička na konci.

 

A z názorů paní učitelek:

Paní učitelka Janíková: Ocenila jsem, jak se žáky komunikovali a jaký k nim měli přístup.

Paní ředitelka: Mně se to moc líbilo a byla jsem ráda, že stejně nadšené byly i děti.

 

Hana Pátková

Natálie Marková

Simona KozubíkováCo ještě neznali Vikingové?

23.10.2012

Název projektového dne: Co ještě neznali Vikingové?

 

 

Cílem projektu bylo zvýšení povědomí o skandinávských  zemích, rozdílech mezi jednotlivými kulturami, zvýšení zájmu o dětskou literaturu (Astrid Lingrenová, Runer Jonsson), péče o vlastní zdraví a zlepšení stravovacích návyků, zlepšení komunikativních dovedností a skupinové práce. Jednotlivé stanovené cíle se nám podařilo skloubit s danými

kompetencemi.

 

Aby se děti a žáci lépe poznali, pozvali jsme si na tento den kamarády ze Základní školy Ludslavice a Mateřské školy Roštění.

 

Počet účastníků:

Mateřská škola – 22 dětí

Základní škola – 31 žáků

Dospělí – 11 dospělých + host (starosta obce)

 

 

Realizovaný program:

1.Beseda s cestovatelkou Janou Macháňovou, která dětem přijatelnou formou přiblížila život ve skandinávských zemích, jejich historii, současnost i jejich jedinečnou přírodu. Tato část byla společná pro žáky ZŠ i děti MŠ a pozitivním zjištěním bylo, že na závěrečnou otázku, jestli by se tam chtěli někdy podívat, všichni svorně odpovídali, že ano.

 

2. Putování ztraceného Vikinga Vikeho – zde si žáci ověřili své znalosti zeměpisné ( na slepou mapu označili jednotlivé státy a jejich vlajky), přírodovědné ( znalosti o zvířatech, jejich poznávání), literární ( rozpoznání hrdinů z knih A. Lingrenové a správné řazení), sportovní ( znalosti o jejich tradičních sportech, praktická ukázka sněžnic, olympijské hry zde konané), lingvistické (v textu v různých jazycích měli rozpoznat text ve švédštině, anglický text měli přeložit popř. odhadnout tak, aby dával smysl), výchova ke zdraví ( zdraví prospěšné potraviny, tradiční jídla ve Skandinávii). Když  žáci doputovali k vikingské lodi, získali poklad ve formě sladkostí. Výsledkem každé skupinky žáků byl zpracovaný plakát s jednotlivými úkoly.

Tato část již byla rozdělena podle věkových kategorií a mladší děti ji měly přizpůsobenou jejich dovednostem. Např. mladší žáci sestavovali vlajky severních států z rozstříhaných částí.

V mateřské škole si společně vyprávěli o Vikinzích, četli Pipi Dlouhou punčochu a skládali rozstříhané obrázky severských zvířat a dokreslovali jejich typické prostředí.

 

3.Příprava společné svačiny – podle vítězných receptů na rybí pomazánku starší žáci pod vedením paní učitelek připravili svačinku nejen pro sebe, ale také pro své mladší spolužáky. Potvrdilo se pravidlo, že děti jí všechno, jen se jim to musí jinak podat. Přestože sami uváděli, že ryby „moc nemusí“, po vlastnoručně připravených chlebíčcích se jen zaprášilo.

Také děti v mateřské škole měly speciálně připravené menu, a to: chléb, máslo, plátek sýra, zelenina, čaj zelený citron.

 

4.Po svačině se uskutečnily sportovní akce. Děti z mateřské školy soutěžily v běhu na sněžnicích, které jim připravily paní učitelky a závodily také v chytání ryb. Všechny pomůcky byly dětem připraveny v rámci školy. „Opravdové“ sněžnice jsme měli na ukázku díky panu Němcovi z Hudy sportu,  který nám je zapůjčil.

Starší chlapci a dívky mezi sebou soutěžili v lyžařských disciplínách – snowboard a sjezdové lyžování. Jelikož byl v tento den poměrně silný vítr, musely nám jako mety vypomoci ostatní děti. Mladší žáci závodili jako psí spřežení, vždy po trojicích.

 

5.V polední části se dospělí zúčastnili prezentace Programu celoživotního učení, kterou nám zprostředkoval pracovník Domu zahraničních služeb v Praze, pan Petr Chaluš. Byli jsme seznámeni s jednotlivými programy možné spolupráce se zahraničními školami. Jelikož se prezentace zúčastnil i pan starosta Ing. Bártík, v současné době uvažujeme o projektu ve spolupráci s obcí. V této době se našim žákům věnovali ostatní pracovníci Domu zahraničních služeb, kteří měli připravenou zásobu pracovních listů, týkajících se problematiky Evropy.

 

6.Společný oběd (typicky švédské menu -  hrachová polévka s tymiánem a cibulí; masové kuličky s brusinkovou omáčkou, vařený brambor, džus – mražený), byl připraven pro všechny účastníky projektu i naše hosty. Také rodiče měli možnost přijít na ochutnávku, čehož využili především v mateřské škole a z jejich ohlasů vyznělo, že to pro ně byla zajímavá a podnětná zkušenost.

 

 

7.Po obědě následoval krátký odpočinek a dětem ve školce paní učitelky četly příběhy dětí z Bullerbynu. Za svou celodenní snahu byly děti také odměněny sladkostmi. Ve škole již probíhal závěrečný zápas v hokeji (florbalu), kdy se proti sobě postavila družstva z Rymic a Ludslavic. A jelikož to byl přátelské utkání, nešlo ani o vítěze ani o poražené.

 

8.Závěr

Realizovali jsme také doprovodné akce ještě před zahájením projektu, jako např. seznámení s legendami bájných Vikingů, seznámení s prostředím Skandinávie a jejich hudebními ikonami. Následující dny jsme ještě pro zájem dětí a našich žáků tento projekt nechali doznít. Společně jsme si přečetli další příhody Vikeho, zhodnotili jednotlivé úkoly z plakátů, a pak jsme je vyvěsili v prostorách školy, kde se s nimi seznámili i rodiče na třídních schůzkách. Výsledky jednotlivých prací dětí z mateřské školy posloužily nejen jako výzdoba v jejich prostorách, ale také jako informace pro rodiče.

 

 

 

Odkaz:

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=G3LTifpKcUs#t=323s

 

 

 

Zpracovala : Mgr. Hana Pátková