Rychlý kontakt


Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž

IČ: 70985065
Tel.:573 396 075
E-mail: mszs@skolarymice.cz

Mateřská škola (informace)
Tel.: 775 726 544

Kontaktní osoba
Mgr. Pátková Hana - ředitelka

Informace k otevření ZŠ a MŠ

18.5.2020

Vážení rodiče,

v sekci Dokumenty máte další informace k docházce žáků do ZŠ. Prosím o podrobné prostudování, vyplnění a podepsání všech dokumentů, které žák musí dne 25.5. přinést do školy. 

MŠ - 25.5. musí mít dítě taktéž před vstupem do MŠ vvyplněné a podepsané Čestné prohlášení, které naleznete v sekci Dokumenty. 

Ještě Vás žádám, abyste nahlásili přihlášené děti ke stravování (MŠ) a žáky 1.a 2.ročníku k obědům v MŠ Sluníčko.

Mgr. Hana Pátková

» více
Fotografie školy Rymice Fotografie školy Rymice

Dětem a žákům nabízíme příjemné prostředí a školní výuku, která probíhá podle školního vzdělávacího programu „Duhové putování za novým poznáním“. Nabízíme také řadu zajímavých školních i mimoškolních aktivit.
Naše škola je mimo jiné zapojena i do projektů Ovoce do škol, Mléko do škol a EU peníze školám. Bližší informace k vytvořeným výukovým materiálům naleznete ve složce Dokumenty V této složce také naleznete informace týkající se rozpočtu školy.

Historie

Budova základní školy byla postavena v samotném závěru 19. století. Rozkládá se ve středu obce nedaleko kostela. Výuka v této škole probíhala nepřetržitě od jejího otevření až do roku 1981, kdy z moci úřední byla zrušena. Od tohoto roku po celých 10 let musely děti z naší vesnice dojíždět za vzděláním do nejbližšího města Holešova.

Po změnách, které v naší společnosti proběhly na podzim roku 1989, došlo také v naší vesnici ke změnám. Z rozhodnutí občanů se vesnice odloučila od Holešova, bylo zvoleno zastupitelstvo obce a to se v roce 1991 rozhodlo k důležitému kroku - znovu zahájit výuku v základní škole.


Rymice


Obec Rymice se nachází v rovinatém terénu 5 km severozápadně od Holešova v nadmořské výšce 214 m n. m. na rozloze 552 ha. V současné době mají Rymice 575 obyvatel.

znak Rymice

1. září 1991 přišli do opravené a vyzdobené budovy první žáci, aby zasedli do školních lavic a navázali tak na přerušenou tradici školy v Rymicích. Od toho dne se začíná psát nová historie školy.

Nejprve byly ve škole otevřeny dva ročníky – první a druhý. Postupně se škola rozšířila na čtyři ročníky, které byly vyučovány ve dvou třídách se spojenými ročníky. Od září roku 2008 byl otevřen i pátý ročník.

V roce 2003 dochází ke sloučení základní školy a mateřské školy v jeden právní subjekt s jedním ředitelstvím. Škola obdržela nový název – Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž.

Od školního roku 2017/2018 má škola k dispozici tři prostorné třídy vybavené počítači pro výuku a třídu pro školní družinu. V letních měsících všichni rádi využíváme k pobytu a odpočinku naši školní zahradu a školní hřiště. Celá škola působí útulně a vytváří dětem i žákům příjemné prostředí pro pobyt a výuku. Od tohoto školního roku využíváme i zcela novou školní jídelnu.